Finansowa Książka Kucharska - Jak zarządzać finansami firmy


Zarówno małe jak i duże przedsiębiorstwa muszą rozliczać się ze swoich działań, prowadzić księgowość, planować budżet i przewidywać ryzyko finansowe. Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność, doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, jak ciężko jest połączyć zarządzanie firmą z kwestiami finansowymi, od czego w dużym stopniu zależy ile zarobisz i ile stracisz. Niemniej jednak stracisz więcej, jeśli nie będziesz mieć podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania finansami w swojej firmie. W naszym kursie podpowiemy Ci, w jaki sposób planować swoje wydatki z wyprzedzeniem, tak aby nic Cię nie zaskoczyło.


Czego dowiesz się z kursu?


Finansowa analiza raportów

Pokażemy Ci, jak przeprowadzić analizę finansową dla Twojego biznesu. Zapoznamy Cię ze wskaźnikami rentowności, płynności czy zadłużenia. Po naszym kursie, będziesz w stanie sam określić, czy dany projekt inwestycyjny Ci się opłaci, samodzielnie obliczysz rentowność inwestycji, a nawet określisz wartość pieniądza w czasie rzeczywistym.


Ryzyko finansowe 

W każdym biznesie jest ryzyko niepowodzeń, tak samo jak i w finansach. Wytłumaczymy Ci, czym jest ryzyko walutowe, cenowe, kredytowe i stopy procentowej. Podpowiemy, jak się przed nimi uchronić i jakimi metodami zabezpieczyć swoją działalność. 


Na koniec zostawiliśmy wisienkę na torcie - planowanie i budżetowanie finansowe. O Autorze

Bartosz Gayer

Bartosz Gayer

Kurs poprowadzi Bartosz Gayer - CFO i mentor w Fincastly, ekspert z dziedziny finansów. Ma kilkunastoletnie doświadczenie jako dyrektor finansowy i CFO/członek zarządu ds. finansowych zarówno w polskich, jak i zagranicznych firmach. Jest członkiem międzynarodowej organizacji CIMA (posiada prestiżowy certyfikat z rachunkowości zarządczej CGMA) oraz polskiego Klubu Dyrektorów Finansowych DIALOG. Wykładowca akademicki z dziedziny finansów, prelegent na konferencjach branżowych, trener biznesowy.Biznes
Zarządzanie firmą

Finansowa Książka Kucharska

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0

Chcesz zrozumieć dane finansowe firmy, którą zarządzasz? Sprawimy, że Twoje negocjacje z inwestorami będą skuteczne i żaden aspekt kwestii finansowych już Cię nie zaskoczy! Finansowa Książka Kucharska to kompendium wiedzy, potrzebne do zarządzania finansami firmy we własnym zakresie. Z nami analizy raportów finansowych, projekty inwestycyjne, planowanie i budżetowanie finansowe przestaną być dla Ciebie zagadką.


49 lekcji
45 materiałów
0 zadań

Obecnie nie można kupić tego kursu

Ten kurs dostępny jest jedynie w wybranych terminach. Możesz ustawić powiadomienie, które wyślemy Ci gdy kurs będzie ponownie dostępny.


Spis treści

I. O kursie

 1. O Finansowej Książce Kucharskiej
 2. Społeczność

II. Moduł 1. Podstawy rachunkowości

 1. Cel finansów firmy
 2. Rachunkowość finansowa i zarządcza
 3. Najważniejsze pojęcia w rachunkowości
 4. Zasady rachunkowości

III. Moduł 2. Sprawozdania finansowe

 1. Wstęp do sprawozdań finansowych
 2. Bilans
 3. Bilans - aktywa trwałe
 4. Bilans - aktywa obrotowe
 5. Bilans - kapitały i zobowiązania
 6. Rachunek zysków i strat — wariant kalkulacyjny
 7. Rachunek zysków i strat — wariant porównawczy
 8. Rachunek zysków i strat — układ zarządczy
 9. Cash Flow - Rachunek przepływów pieniężnych
 10. Cash Flow - metoda bezpośrednia i pośrednia
 11. Cash Flow - dobre i złe warianty oraz dobre praktyki
 12. Rachunek zysków i strat

IV. Moduł 3 . Analiza finansowa

 1. Etapy podejścia do analizy finansowej
 2. Analiza pozioma i pionowa bilansu
 3. Wskaźniki rentowności
 4. Wskaźniki płynności
 5. Wskaźniki zadłużenia
 6. Kapitał obrotowy i jego rotacja, cykl konwersji gotówkowej
 7. Wskaźniki giełdowe
 8. Wskaźniki typowe dla startupów i innowacyjnych biznesów – wczesna faza biznesu
 9. Wskaźniki typowe dla startupów i innowacyjnych biznesów – CAC, MRR, LTV, Churn

V. Moduł 4. Projekty inwestycyjne i ich ocena

 1. Dźwignia operacyjna i finansowa
 2. Wskaźniki rentowności - ROI, ROE, ROCE
 3. Wartość pieniądza w czasie - pojęcie dyskontowania
 4. Realna stopa procentowa
 5. Koszt kapitału (WACC)
 6. Metody oceny projektów inwestycyjnych – okres zwrotu, księgowa stopa zwrotu
 7. Metody oceny projektów inwestycyjnych – NPV
 8. Metody oceny projektów inwestycyjnych – IRR
 9. Racjonowanie kapitału
 10. Próg rentowności

VI. Moduł 5. Ryzyko finansowe w działalności firmy

 1. Wpływ ryzyk finansowych na biznes
 2. Analiza ryzyka i sposoby odpowiedzi na ryzyko
 3. Zarządzanie ryzykiem
 4. Ryzyko i niepewność w ocenie inwestycji
 5. Ryzyko i niepewność w biznesie

VII. Moduł 6. Planowanie i budżetowanie finansowe

 1. Wstęp i przygotowanie do budżetowania
 2. Metody budżetowania i ich przydatność w specyficznych sytuacjach biznesowych
 3. Budżetowanie krok po kroku
 4. Odchylenia od budżetu

VIII. Moduł 7. Praktyczne zarządzanie finansami firmy w oparciu o pulpity menadżerskie

 1. Czym są pulpity menadżerskie?
 2. Przykład pracy z aplikacją Fincastly.com
 3. Zakończenie

Podobne kursy

Kurs księgowości od podstawBiznes

Kurs księgowości od podstaw

Kurs pełnej księgowości prowadzony jest od podstaw do samodzielnego księgowego. PODMIOT, PRZEDMIOT I ZASADY RACHUNKOWOŚCI 1) Podstawowe pojęcia dotyczące rachunkowości 2) Podmioty rachunkowości 3) Przedmiot rachunkowości 4) Zasady rachunkowości w praktyce 5) Konto księgowe, metody zapisu, sposób funkcjonowania 6) Księgi rachunkowe 7) Dowody  księgowe 8) Podstawowe okresy (terminy) w rachunkowości ZASOBY

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 1000,00 zł
Kurs Psychologii Biznesu w praktyce cz.IBiznes

Kurs Psychologii Biznesu w praktyce cz.I

CEL:skuteczne długookresowe zatrudnianie, uczenie się pracownika wraz z rozwojem organizacji, zaangażowanie w firmę oraz identyfikacja z pracodawcą Kurs Psychologii Biznesu w praktyce cz.I –zatrudnianie i wdrażanie do pracya.       a.      Jak zatrudniać ? selekcja i rekrutacja pracownika b.      Adaptacja i wdrażanie do pracy c.      Funkcjonowanie w firmie – komunikacja,delegowanie uprawnień i podległość s

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 850,00 zł
Płace - Program średnio zaawansowanyBiznes

Płace - Program średnio zaawansowany

Program średnio zaawansowany PŁACE (ŚP) 1. Wynagradzanie za pracę- pojęcia ogólne Regulamin wynagradzania – zasada równości, zakaz dyskryminacji Tajemnica wynagrodzeń Fakultatywne składniki wynagrodzenia – premia a nagroda Obligatoryjne składki wynagrodzenia Zajęcia w praktyce: Tworzenie aneksów do regulaminu wprowadzających / likwidujących składnik wynagrodzeń i ich wpływ na wysokość wynagrodzenia 2. U

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 550,00 zł
Płace - program początkowyBiznes

Płace - program początkowy

Program początkowy PŁACE (PP) 1. Wynagradzanie za pracę- definicja Formalno-prawne podstawy ustalania wynagrodzeń Regulamin wynagradzania – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian Rodzaje wynagrodzeń – zasadnicza, godzinowa, akordowa, prowizyjna Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie za chorobę pracownika e

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 550,00 zł