Ryzyko i niepewność w biznesie

Ryzyko i niepewność w biznesie

Materiały

1. Prezentacja

Pobierz plik

Pytania do nauczyciela

Sekcja widoczna tylko dla uczestników

Biznes
Zarządzanie firmą

Finansowa Książka Kucharska

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0

Chcesz zrozumieć dane finansowe firmy, którą zarządzasz? Sprawimy, że Twoje negocjacje z inwestorami będą skuteczne i żaden aspekt kwestii finansowych już Cię nie zaskoczy! Finansowa Książka Kucharska to kompendium wiedzy, potrzebne do zarządzania finansami firmy we własnym zakresie. Z nami analizy raportów finansowych, projekty inwestycyjne, planowanie i budżetowanie finansowe przestaną być dla Ciebie zagadką.


49 lekcji
45 materiałów
0 zadań

Spis treści

I. O kursie

 1. O Finansowej Książce Kucharskiej
 2. Społeczność

II. Moduł 1. Podstawy rachunkowości

 1. Cel finansów firmy
 2. Rachunkowość finansowa i zarządcza
 3. Najważniejsze pojęcia w rachunkowości
 4. Zasady rachunkowości

III. Moduł 2. Sprawozdania finansowe

 1. Wstęp do sprawozdań finansowych
 2. Bilans
 3. Bilans - aktywa trwałe
 4. Bilans - aktywa obrotowe
 5. Bilans - kapitały i zobowiązania
 6. Rachunek zysków i strat — wariant kalkulacyjny
 7. Rachunek zysków i strat — wariant porównawczy
 8. Rachunek zysków i strat — układ zarządczy
 9. Cash Flow - Rachunek przepływów pieniężnych
 10. Cash Flow - metoda bezpośrednia i pośrednia
 11. Cash Flow - dobre i złe warianty oraz dobre praktyki
 12. Rachunek zysków i strat

IV. Moduł 3 . Analiza finansowa

 1. Etapy podejścia do analizy finansowej
 2. Analiza pozioma i pionowa bilansu
 3. Wskaźniki rentowności
 4. Wskaźniki płynności
 5. Wskaźniki zadłużenia
 6. Kapitał obrotowy i jego rotacja, cykl konwersji gotówkowej
 7. Wskaźniki giełdowe
 8. Wskaźniki typowe dla startupów i innowacyjnych biznesów – wczesna faza biznesu
 9. Wskaźniki typowe dla startupów i innowacyjnych biznesów – CAC, MRR, LTV, Churn

V. Moduł 4. Projekty inwestycyjne i ich ocena

 1. Dźwignia operacyjna i finansowa
 2. Wskaźniki rentowności - ROI, ROE, ROCE
 3. Wartość pieniądza w czasie - pojęcie dyskontowania
 4. Realna stopa procentowa
 5. Koszt kapitału (WACC)
 6. Metody oceny projektów inwestycyjnych – okres zwrotu, księgowa stopa zwrotu
 7. Metody oceny projektów inwestycyjnych – NPV
 8. Metody oceny projektów inwestycyjnych – IRR
 9. Racjonowanie kapitału
 10. Próg rentowności

VI. Moduł 5. Ryzyko finansowe w działalności firmy

 1. Wpływ ryzyk finansowych na biznes
 2. Analiza ryzyka i sposoby odpowiedzi na ryzyko
 3. Zarządzanie ryzykiem
 4. Ryzyko i niepewność w ocenie inwestycji
 5. Ryzyko i niepewność w biznesie

VII. Moduł 6. Planowanie i budżetowanie finansowe

 1. Wstęp i przygotowanie do budżetowania
 2. Metody budżetowania i ich przydatność w specyficznych sytuacjach biznesowych
 3. Budżetowanie krok po kroku
 4. Odchylenia od budżetu

VIII. Moduł 7. Praktyczne zarządzanie finansami firmy w oparciu o pulpity menadżerskie

 1. Czym są pulpity menadżerskie?
 2. Przykład pracy z aplikacją Fincastly.com
 3. Zakończenie