Płace - program początkowy

Program początkowy PŁACE (PP)

1. Wynagradzanie za pracę- definicja
Formalno-prawne podstawy ustalania wynagrodzeń
Regulamin wynagradzania – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian
Rodzaje wynagrodzeń – zasadnicza, godzinowa, akordowa, prowizyjna
Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie za chorobę pracownika etc.)
Zajęcia w praktyce

Zapoznanie się z przykładowym regulaminem wynagradzania
Zapisy regulaminowe wpływające na ustalanie składników wynagrodzeń dla pracowników

2. Zasady wyliczania wynagrodzeń
Pojęcie wynagrodzenia brutto i wynagrodzenia netto
Płaca minimalna
Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu
Górna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
Zasady ustalania podatku dochodowego
Progi podatkowe, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna
Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne
Kwota wolna od potrąceń
Zajęcia w praktyce

Tworzenie listy płac za przepracowany miesiąc
Paski wynagrodzeń (tzw. odcinki płacowe), zestawienia

3. Wynagrodzenie za czas choroby
Pojęcie choroby i niezdolności do pracy oraz jej dokumentowanie
Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu
Wynagrodzenie za czas choroby
Zasiłek chorobowy
Zapisy regulaminowe wpływające na ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków
chorobowych
Zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków chorobowych
Zajęcia w praktyce

Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do wypłaty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych
Zasady ustalania podstawy
Tworzenie listy płac w przypadku choroby

4. Świadczenia pozapłacowe
Omówienie świadczeń pozapłacowych
Ryczałty i ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnych narzędzi, materiałów i sprzętu
Wynajem mieszkania pracownikowi, zakwaterowanie w kwaterach prywatnych i hotelach
Podróże służbowe
– pojęcie podróży służbowej
– należności za czas podróży służbowej
– podróż służbowa osób nie będących pracownikami
Zajęcia w praktyce:

Ustalanie wyłączeń składkowych i podatkowych
Sporządzanie list rachunków za używanie samochodu prywatnego – umowa o używaniu samochodu,
Tworzenie listy płac w przypadku otrzymania od pracodawcy świadczenia pozapłacowego

5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – definicje ogólne
Zasady tworzenia i gromadzenia środków na ZFSS
Regulamin i świadczenia wynikające z zapisów ustawy o ZFSS
Tworzenie komisji socjalnej i tryb jej postępowania
Świadczenia urlopowe u pracodawców którzy nie mają obowiązku tworzenia funduszu
Zajęcia w praktyce:

Przykład Regulaminu ZFŚS
Wypłata świadczenia urlopowego – zasady, terminy, kwoty

6. Rozrachunki z instytucjami zewnętrznymi po naliczeniu wynagrodzeń
Rozliczenia wobec ZUS, deklaracje i załączniki, terminy przesyłania i wpłat
Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Zasady rozliczania składek na FP i FGŚP
Rozliczenia wobec Urzędu Skarbowego, deklaracje, terminy
Rozliczenia z PFRON – zasady ustalania należnej wpłaty
Zajęcia w praktyce:

Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami rozliczeniowymi ZUS i US
Sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS
Zapoznanie się z programem PFRON, sposób tworzenia deklaracji

Kurs stacjonarny
Biznes

Płace - program początkowy

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0

Data kursu: 14.07.2021
Warszawa (Mazowieckie)


550,00 PLN Kontakt

Podobne kursy

Szkolenia Kadry - program początkowyBiznes

Szkolenia Kadry - program początkowy

PROGRAM POCZĄTKOWY KADRY (PK) 1. Źródła prawa pracy. Główne pojęcia prawa pracy. Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej, nawiązanie stosunku pracy: Pracodawca, pracownik , zakład pracy, stosunek pracy,Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę, badania lekarskie, szkolenie BHP, kwestionariusz osobowy, PIT-2, oświadczeniaZawarcie umowy o pracę – termin za

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 490,00 PLN
Kadry - Program Średnio zaawansowanyBiznes

Kadry - Program Średnio zaawansowany

Program Średnio zaawansowany KADRY (ŚK) 1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej: zasady numerowania i porządkowania akt osobowych akta osobowe pracownika, a przepisy o ochronie danych osobowych przechowywanie dokumentów pracowniczych (teczki osobowe, listy płac, ewidencje czasu pracy, wnioski urlopowe itp.) badania wstępne dla tych samych stanowisk. Nowa zasada 30 dni. Zajęcia w praktyce: archiwizowanie

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 550,00 PLN
Finansowa Książka KucharskaBiznes

Finansowa Książka Kucharska

Chcesz zrozumieć dane finansowe firmy, którą zarządzasz? Sprawimy, że Twoje negocjacje z inwestorami będą skuteczne i żaden aspekt kwestii finansowych już Cię nie zaskoczy! Finansowa Książka Kucharska to kompendium wiedzy, potrzebne do zarządzania finansami firmy we własnym zakresie. Z nami analizy raportów finansowych, projekty inwestycyjne, planowanie i budżetowanie finansowe przestaną być dla Ciebie zagadką.

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 699,00 PLN
Kurs efektywne techniki sprzedaży cz.1Biznes

Kurs efektywne techniki sprzedaży cz.1

Celem kursu jest przyswojenie podstawowych technik sprzedaży dla pracowników działów handlowych. Kurs efektywne techniki sprzedaży obejmuje: • Segmentacja klientów • Rozmowa telefoniczna • Spotkanie handlowe - negocjacje - obiekcje - zamykanie sprzedaży • Prezentacje w trakcie wystąpień publicznych

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 740,00 PLN