Płace - program początkowy

Program początkowy PŁACE (PP)

1. Wynagradzanie za pracę- definicja
Formalno-prawne podstawy ustalania wynagrodzeń
Regulamin wynagradzania – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian
Rodzaje wynagrodzeń – zasadnicza, godzinowa, akordowa, prowizyjna
Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie za chorobę pracownika etc.)
Zajęcia w praktyce

Zapoznanie się z przykładowym regulaminem wynagradzania
Zapisy regulaminowe wpływające na ustalanie składników wynagrodzeń dla pracowników

2. Zasady wyliczania wynagrodzeń
Pojęcie wynagrodzenia brutto i wynagrodzenia netto
Płaca minimalna
Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu
Górna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
Zasady ustalania podatku dochodowego
Progi podatkowe, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna
Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne
Kwota wolna od potrąceń
Zajęcia w praktyce

Tworzenie listy płac za przepracowany miesiąc
Paski wynagrodzeń (tzw. odcinki płacowe), zestawienia

3. Wynagrodzenie za czas choroby
Pojęcie choroby i niezdolności do pracy oraz jej dokumentowanie
Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu
Wynagrodzenie za czas choroby
Zasiłek chorobowy
Zapisy regulaminowe wpływające na ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków
chorobowych
Zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków chorobowych
Zajęcia w praktyce

Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do wypłaty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych
Zasady ustalania podstawy
Tworzenie listy płac w przypadku choroby

4. Świadczenia pozapłacowe
Omówienie świadczeń pozapłacowych
Ryczałty i ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnych narzędzi, materiałów i sprzętu
Wynajem mieszkania pracownikowi, zakwaterowanie w kwaterach prywatnych i hotelach
Podróże służbowe
– pojęcie podróży służbowej
– należności za czas podróży służbowej
– podróż służbowa osób nie będących pracownikami
Zajęcia w praktyce:

Ustalanie wyłączeń składkowych i podatkowych
Sporządzanie list rachunków za używanie samochodu prywatnego – umowa o używaniu samochodu,
Tworzenie listy płac w przypadku otrzymania od pracodawcy świadczenia pozapłacowego

5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – definicje ogólne
Zasady tworzenia i gromadzenia środków na ZFSS
Regulamin i świadczenia wynikające z zapisów ustawy o ZFSS
Tworzenie komisji socjalnej i tryb jej postępowania
Świadczenia urlopowe u pracodawców którzy nie mają obowiązku tworzenia funduszu
Zajęcia w praktyce:

Przykład Regulaminu ZFŚS
Wypłata świadczenia urlopowego – zasady, terminy, kwoty

6. Rozrachunki z instytucjami zewnętrznymi po naliczeniu wynagrodzeń
Rozliczenia wobec ZUS, deklaracje i załączniki, terminy przesyłania i wpłat
Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Zasady rozliczania składek na FP i FGŚP
Rozliczenia wobec Urzędu Skarbowego, deklaracje, terminy
Rozliczenia z PFRON – zasady ustalania należnej wpłaty
Zajęcia w praktyce:

Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami rozliczeniowymi ZUS i US
Sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS
Zapoznanie się z programem PFRON, sposób tworzenia deklaracji


Opinie o kursie

Jeszcze nikt nie skomentował tego kursu...

Kurs stacjonarny
Biznes
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Płace - program początkowy

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0

Data kursu: każdy poniedziałek
Warszawa (Mazowieckie)


550,00 PLN Kontakt

Podobne kursy

Kurs efektywne techniki sprzedażyBiznes

Kurs efektywne techniki sprzedaży

Celem kursu jest przyswojenie podstawowych technik sprzedaży dla pracowników działów handlowych. Kurs efektywne techniki sprzedaży obejmuje: • Segmentacja klientów • Rozmowa telefoniczna • Spotkanie handlowe - negocjacje - obiekcje - zamykanie sprzedaży • Prezentacje w trakcie wystąpień publicznych

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 680,00 PLN
Kurs Psychologii Biznesu w praktyce cz.IBiznes

Kurs Psychologii Biznesu w praktyce cz.I

[b]CEL:skuteczne długookresowe zatrudnianie, uczenie się pracownika wraz z rozwojem organizacji, zaangażowanie w firmę oraz identyfikacja z pracodawcą[/b] [i][b]Kurs Psychologii Biznesu w praktyce cz.I –zatrudnianie i wdrażanie do pracy[/b][/i]a.       a.      Jak zatrudniać ? selekcja i rekrutacja pracownika b.      Adaptacja i wdrażanie do pracy c.      Funkcjonowanie w firmie – komunikacja,delegowanie upr

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 850,00 PLN
Kurs budowania zespołuBiznes

Kurs budowania zespołu

CEL: poprawa komunikacji zespołowej, właściwe przypisaniekadr do stanowisk, wykorzystanie konfliktów do wspólnej pracy, wzrost zaangażowania pracowników w cele firmy Kurs budowania zespołu (zasady team-building’u) a.      Poznanie się, komunikacja i klasyfikacja ról w zespole b.      Delegowanie uprawnień, obowiązki i decyzyjność c.      Podstawowe problemy wewnątrz organizacji d.      Zarządzanie konfliktem

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 890,00 PLN
Kurs efektywnego zarządzania czasemBiznes

Kurs efektywnego zarządzania czasem

CEL:ulepszenie własnego gospodarowania czasem i planowania zadań, właściwe wyznaczanie celów; lepsza świadomość pracy pod presją czasu [i][b] [/b][/i][i][b]Kurs zarządzania czasem[/b][/i] a.      Analiza jaka jest Twoja samodyscyplina? b.      Podstawowe błędy w organizacji pracy własnej c.      Narzędzia do usystematyzowania pracy d.      Techniki samoorganizacji własnego stanowiska e.      E-wspomaganie

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 680,00 PLN