Aktualnych kursów5
MASTER CONSULTING SP. Z O.O.  - avatar

MASTER CONSULTING SP. Z O.O.

O nas

MASTER Consulting Sp. z o.o. jest firmą szkoleniowo-doradczą.

Spółka została założona w roku 2003. Powstaliśmy korzystając z programu przedakcesyjnego SAPARD. Rozwijamy ekspansywnie firmę korzystając z funduszy strukturalnych. W 2005 roku otworzyliśmy Oddział w Warszawie pozyskując dofinansowanie w ramach ZPORR. Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków z budżetu Państwa.W ramach działalności konsultingowej należymy do grona firm opiniotwórczych i eksperckich, specjalizujących się w finansowaniu przedsięwzięć, w tym dofinansowaniu środkami unijnymi. Zajmujemy się opracowywaniem prognoz, analiz i wycen finansowych, studiów wykonalności, biznes planów, strategii, programów naprawczych i restrukturyzacji, oraz pozyskiwaniem dotacji unijnych, organizowaniem finansowania wkładu własnego oraz wsparcia inwestorskiego dla projektów i przedsięwzięć.

Jesteśmy instytucją szkoleniową – posiadamy numer ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.22/00084/2008

Pracujemy z kadrą zarządzającą polskich i zagranicznych firm, świadczymy usługi o wysokich międzynarodowych standardach.
Nasz zespół ekspertów-praktyków zapewnia naszym Klientom wysoką jakość świadczonych usług.

Wspieramy naszych partnerów biznesowych w procesie restrukturyzacji i zarządzania kosztami, opracowywania strategii rozwoju, opracowywania biznes planów, projektowania struktur organizacyjnych. W szczególności prowadzimy konsulting w zarządzaniu firmą od wewnątrz wraz z oceną procesów biznesowych, projektowaniem wynagrodzeń, budowaniem systemu szkoleń
i programów rozwojowych, projektowaniem ścieżek karier zawodowych, coachingiem i planowaniem rozwoju.


Nasza oferta

ozyskujemy dotacje unijne i dofinansowanie.
Polskie firmy mają możliwość korzystania z wsparcia UE w ramach funduszy strukturalnych w celu łatwiejszej adaptacji i rozwoju do bycia konkurencyjnym na Jednolitym Rynku.

Ponieważ dzisiaj warunkiem rozwoju i powodzenia jest konkurencyjność technologiczna, jakościowa, kosztowa, posiadanie uprawnień wynikających z przepisów unijnych oraz potencjał pracowniczy o odpowiednich kompetencjach, oferujemy:

wiedzę o możliwościach ubiegania się o dotacje,
wiedzę o aktualnych przepisach,
wiedzę jak rozpocząć inwestycję,
pomagamy rozliczać i prowadzić sprawozdawczość projektów inwestycyjnych.

Przeprowadzamy restrukturyzacje
W naszej ofercie konsultingowej oferujemy doradztwo dla biznesu. Koncentrujemy się na działaniach umożliwiających szybkie i elastyczne reagowanie na zmieniające się otoczenie biznesowe. Duży nacisk kładziemy na zapewnianie Klientom dostępu do najnowszej wiedzy i praktyk zarządzania. Naszym Klientom doradzamy przy podejmowanych przedsięwzięciach biznesowych, a w szczególności pomagamy przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania.

Dbamy o rozwój Klienta na poziomie zarządzania strategicznego oraz właściwe przygotowanie do działań operacyjnych. Zapewniamy fachową pomoc w sporządzaniu analiz rynkowych i marketingowych, strategii, biznes planów i studiów wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowo-badawczych. Sporządzamy wyceny wartości przedsiębiorstw, analizy opłacalności inwestycji i analizy ekonomiczno-finansowe.

Bierzemy czynny udział w procesach restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych. Pomagamy w restrukturyzacji kosztowej przedsiębiorstw, w tym w zarządzaniu kosztami pracowniczymi i obsługą zadłużenia bieżącego – z uwzględnieniem zagadnień operacyjnych i finansowych.

Oferujemy pomoc w formułowaniu strategii personalnej zgodnej ze strategią firmy. Wraz z Klientami przekładamy strategię na działania operacyjne: tworzenie opisów stanowisk, rekrutowanie, wdrażanie systemu ocen pracowniczych, opracowywanie programów rozwoju pracowniczego i szkolenia.

Nasze podejście jest oparte na zarządzaniu kompetencjami i zarządzaniu kosztami pracowniczymi. Dla menedżerów przygotowujemy programy rozwojowe, doskonalące ich kompetencje i dbające o rozwój osobisty. Naszą kluczową usługą w tym zakresie jest executive coaching, prowadzony przez członków International Association of Coaches (ICA).

Pracownikom opracowujemy długoterminowe programy doskonalące kwalifikacje zawodowe
i zwiększające skuteczność pracy, szkolenia w obszarach kluczowych – sprzedaż i obsługa klienta. Zgodnie z naszym autorskim podejściem – Learning Partnership – wszystkie programy rozwojowe wpisane są w strategię firmy i służą jej realizacji.


Aktualne kursy

Kurs budowania zespołuBiznes

Kurs budowania zespołu

CEL: poprawa komunikacji zespołowej, właściwe przypisaniekadr do stanowisk, wykorzystanie konfliktów do wspólnej pracy, wzrost zaangażowania pracowników w cele firmy Kurs budowania zespołu (zasady team-building’u) a.      Poznanie się, komunikacja i klasyfikacja ról w zespole b.      Delegowanie uprawnień, obowiązki i decyzyjność c.      Podstawowe problemy wewnątrz organizacji d.      Zarządzanie konfliktem

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 890 PLN
Kurs efektywne techniki sprzedażyBiznes

Kurs efektywne techniki sprzedaży

Celem kursu jest przyswojenie podstawowych technik sprzedaży dla pracowników działów handlowych. Kurs efektywne techniki sprzedaży obejmuje: • Segmentacja klientów • Rozmowa telefoniczna • Spotkanie handlowe - negocjacje - obiekcje - zamykanie sprzedaży • Prezentacje w trakcie wystąpień publicznych

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 680 PLN
Kurs efektywne techniki sprzedaży cz.1Biznes

Kurs efektywne techniki sprzedaży cz.1

Celem kursu jest przyswojenie podstawowych technik sprzedaży dla pracowników działów handlowych. Kurs efektywne techniki sprzedaży obejmuje: • Segmentacja klientów • Rozmowa telefoniczna • Spotkanie handlowe - negocjacje - obiekcje - zamykanie sprzedaży • Prezentacje w trakcie wystąpień publicznych

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 740 PLN
Kurs efektywnego zarządzania czasemBiznes

Kurs efektywnego zarządzania czasem

CEL:ulepszenie własnego gospodarowania czasem i planowania zadań, właściwe wyznaczanie celów; lepsza świadomość pracy pod presją czasu [i][b] [/b][/i][i][b]Kurs zarządzania czasem[/b][/i] a.      Analiza jaka jest Twoja samodyscyplina? b.      Podstawowe błędy w organizacji pracy własnej c.      Narzędzia do usystematyzowania pracy d.      Techniki samoorganizacji własnego stanowiska e.      E-wspomaganie

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 680 PLN
Kurs Psychologii Biznesu w praktyce cz.IBiznes

Kurs Psychologii Biznesu w praktyce cz.I

[b]CEL:skuteczne długookresowe zatrudnianie, uczenie się pracownika wraz z rozwojem organizacji, zaangażowanie w firmę oraz identyfikacja z pracodawcą[/b] [i][b]Kurs Psychologii Biznesu w praktyce cz.I –zatrudnianie i wdrażanie do pracy[/b][/i]a.       a.      Jak zatrudniać ? selekcja i rekrutacja pracownika b.      Adaptacja i wdrażanie do pracy c.      Funkcjonowanie w firmie – komunikacja,delegowanie upr

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 850 PLN

Dane kontaktowe

Mapa

Wyszukaj kurs