Kursy zawodowe

Kursy zawodowe pozwolą ci zdobyć nowe wykształcenie oraz poszerzyć horyzonty.

Oferujemy kursy w zakresie:

  • analiza, technologia chemiczna
  • architektura krajobrazu
  • archiwistyka
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • budowa i strojenie fortepianów i pianin
  • budownictwo (szeroki zakres)
  • budownictwo (technik budownictwa)
  • budownictwo okrętowe
  • budownictwo wodne
  • ceramika
  • chemia
  • drogi i mosty kolejowe
  • drogownictwo
  • eksploatacja portów i terminali
  • elektronika, mechatronika, telekomunikacja, teleinformatyka
  • elektrotechnika, elektronika
  • energetyka (obszar budowlany)
  • energetyka (obszar elektryczno-elektroniczny)
  • florystyka
  • fotografia, fototechnika, procesy graficzne
  • fryzjerstwo (fryzjer technik)
  • fryzjerstwo (fryzjer, technik usług fryzjerskich)
  • garbowanie
  • gastronomia (kelner, kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych)
  • geodezja, geologia, górnictwo
  • hodowla koni
  • hotelarstwo
  • informatyka, teleinformatyka,
  • introligatorstwo, druk, procesy graficzne
  • inżynieria środowiska i melioracji
  • izolacje przemysłowe
  • kaletnictwo, kuśnierstwo, obuwnik
  • kominiarstwo, zduństwo
  • kosmetologia
  • krawiectwo, technologia odzieży
  • leśnictwo (operator maszyn leśnych, technik leśnik)
  • leśnictwo (technik leśnik)
  • lotnictwo
  • mechanika okrętowa
  • mechanika, górnictwo, hutnictwo (szeroki zakres)
  • mechanika, mechatronika
  • medycyna
  • obróbka skrawaniem
  • obsługa hotelowa
  • obsługa turystyczna
  • ochrona fizyczna osób i mienia
  • ochrona środowiska, melioracja
  • odlewnictwo, hutnictwo
  • odlewnictwo, metalurgia, tworzywa sztuczne
  • ogrodnictwo (ogrodnik, technik ogrodnik)
  • ogrodnictwo (technik ogrodnik)
  • opieka społeczna
  • optyka
  • papiernictwo
  • pojazdy samochodowe, maszyny rolnicze
  • pożarnictwo (planowanie i organizacja)
  • pożarnictwo (technik pożarnictwa)
  • prace biurowe
  • produkcja filmowa i telewizyjna
  • przemysł spożywczy
  • przeróbka kopalin stałych
  • pszczelarstwo, rolnictwo, agrobiznes
  • pszczelarstwo, rolnictwo, agrobiznes (tylko technik)
  • realizacja dźwięku, nagrań i nagłośnień
  • reklama
  • renowacja architektoniczna
  • rolnictwo, ogrodnictwo, pszczelarstwo, hodowla
  • rybactwo śródlądowe
  • sieci, instalacje, urządzenia sanitarne, gazownictwo
  • spedycja, logistyka, ekonomia, rachunkowość, administracja, handel
  • sprzedaż, handel, księgarstwo, usługi pocztowe
  • systemy rurociągowe
   szkło
  • szkło, ceramika
  • tapicerstwo, stolarstwo, obróbka drewna
  • technologia drewna
  • technologia odzieży
  • technologia wyrobów skórzanych, obuwnik
  • transport kolejowy (obszar administracyjno-usługowy)
  • transport kolejowy (obszar elektryczno-elektroniczny)
   turystyka wiejska
  • tworzywa sztuczne
  • weterynaria
  • włókiennictwo (maszyny, wyroby)
  • włókiennictwo (wyroby)
  • zegarmistrzostwo
  • żegluga, rybołówstwo, żywienie i usługi gastronomiczne
  • żywność, mleczarstwo